0977 900 100
0977 900 200

មើលបន្ថែម

មើលបន្ថែម

មើលបន្ថែម

មើលបន្ថែម

មើលបន្ថែម

មើលបន្ថែម
ពិភាក្សាជាមួយយើងខ្ញុំ
ង៉ែតប៉ាច
តើមានលក់តាមខេត្តតាកែវឬទេបង?
ឆ្លើយ - 24/08/2021
Kimhong អ្នកជំនួយការ
សួស្ដីបង ង៉ែតប៉ាច
សួស្ដីបង ចំពៅះម៉ូឌែលនឹងមានណាបង
សូមអរគុណ
ឆ្លើយ
Nita
ចង់បង់រំលួសទូរទឹកកក តហរញវការឯកសារអីខ្លះ?
ឆ្លើយ - 23/08/2021
Kimhong អ្នកជំនួយការ
សួស្ដីបង Nita
ចំពោះការបង់រំលស់ត្រូវការ អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនៅមានសុពលភាព សៀវភៅគ្រួសារ (អ្នកបង់រំលស់ត្រូវមានឈ្មោះនៅក្នុងសៀវភៅគ្រួសារ) ឬ សៀវភៅស្នាក់នៅ
លិខិតបញ្ជាក់ចំណូល 
សូមអរគុណ
ឆ្លើយ
Chanthoeun
តើ Iphone 12 pro 256GB លក់តម្លៃ ៩៩៩ ដុល្លារ ដូចការប្រូម៉ូសិនដែរឬ?
ឆ្លើយ - 05/08/2021
Phornkim អ្នកជំនួយការ
សួស្ដីបង
គឺជាការពិតណាបងប៉ុន្តែផុតប្រូម៉ូសិនហើយណាបង អរគុណបង
ឆ្លើយ
KHENG SOKHANN
@Chanthoeun: 05/08/2021
ឆ្លើយ
KHENG SOKHANN
@example.com
ឆ្លើយ
Linda
@KHENG SOKHANN:
ឆ្លើយ
ស្រីមុំ
អស់ប្រូមូសិននៅបង
ឆ្លើយ - 05/08/2021
Phornkim អ្នកជំនួយការ
សួស្ដីបង
គឺផុតប្រូម៉ូសិនហើយណាបង អរគុណ
ឆ្លើយ
Sokheang
ទិញទូរស័ព្ទមួយថែមទូរស័ព្ទមួយមែន?
ឆ្លើយ - 05/08/2021
Phornkim អ្នកជំនួយការ
សួស្ដីបង
សម្រាប់ប្រូម៉ូសិនមួយថែមមួយខាងប្អូនបានផុតប្រូម៉ូសិនហើយណាបង អរគុណ
ឆ្លើយ
Sreyno
សួស្ដីបង ទីតាំងនៅឯណាដែរ ? ហើយតម្លៃប្រូបូសិនទូរសព្ទនីមួយៗរបស់ប្រទេសណាដែរ ? ហើយតម្លៃដូចលើរូបដែរទេ? អរគុណបង
ឆ្លើយ - 05/08/2021
Phornkim អ្នកជំនួយការ
សួស្ដីបង 
តើបងចង់ដឹងទៅលើម៉ូឌែលមួយណាដែរបង? 
ចំពោះទីតាំងនីមួយៗសូមបងចុចលីងនេះ អរគុណបង៕
https://www.bluetronics.com/store

ឆ្លើយ
គាង
ហេតុអ្វីដាក់តម្លៃខុសគ្នាចឹង? 12Pro 256Gb នៅក្នុងរូបដាក់ថា បញ្ចុះតម្លៃ 370$ នៅសល់តែ $999 ហេតុអ្វីតម្លៃនៅក្នុងវេបសាយតម្លៃ $1369?
ឆ្លើយ - 04/08/2021
Phornkim អ្នកជំនួយការ
សួស្ដីបង
គឺតម្លៃដូចនៅក្នុងរូបណាបង ប៉ុន្តែប្រូម៉ូសិនបានផុតកំណត់ហើយណាបង អរគុណ
ឆ្លើយ
Aymak
តម្លៃ 12 pro 128 g = 1239$ តម្លៃបញ្ចុះហើយ រឺ តម្លៃពេញ បង?
ឆ្លើយ - 04/08/2021
Phornkim អ្នកជំនួយការ
សួស្ដីបង
សម្រាប់iPhone 12 Pro 128GB 1,239$ ប្រូម៉ូសិនថែមម៉ាសុីនបោកខោអាវ​ LG T2513VSAM7 13Kg 379$ អរគុណបង
ឆ្លើយ
ប្រូស្វិត
ចង់សួរថាទិញម៉ាកអី ថែមបានម៉ាកហ្នឹងមែនបង
ឆ្លើយ - 04/08/2021
Phornkim អ្នកជំនួយការ
សួស្ដីបង 
គឺបងធ្វើការជាវម៉ូឌែលមួយណាថែមជូនម៉ូឌែលមួយនិងណាបង អរគុណ
ឆ្លើយ
Hean LeangHeun
នៅរតនគិរីទិញតាមវេបសាយបានទេ?
ឆ្លើយ - 04/08/2021
Phornkim អ្នកជំនួយការ
សួស្ដីបង សូមអធ្យាស្រ័យខាងប្អូនពំុទាន់មានសាខានៅខាងរតនៈគីរីទេបង អរគុណ
ឆ្លើយ
ROEUN LONG
@Hean LeangHeun: បាទខ្ញុំសងស្ដាយមែនទែន
ឆ្លើយ
ROEUN LONG
@ROEUN LONG: បាទខ្ញុំសោកស្ដាយណាស់
ឆ្លើយ
ROEUN LONG
@Phornkim: បាទខ្ញុំសោកស្ដាយណាស់
ឆ្លើយ
Kimhong អ្នកជំនួយការ
សួស្ដីបង  ROEUN LONG
 ចាបងប្អូនសូមអរគុណណាបងចំពោះការចាប់អារម្មណ៍ណាបង សូមអរគុណ

ឆ្លើយ
មើលបន្ថែម
កំពុងដំណើរការ សូមលោកអ្នករង់ចាំបន្តិចទៀត...