0977 900 100
0977 900 200

មើលបន្ថែម

មើលបន្ថែម

មើលបន្ថែម

មើលបន្ថែម

មើលបន្ថែម
ពិភាក្សាជាមួយយើងខ្ញុំ
ផាន សិត
ខ្ញុំយក realme 7i ១គ្រឿង xxxxxx707444
ឆ្លើយ - 27/11/2021
Phornkim អ្នកជំនួយការ
សួស្ដីបង ខាងប្អូននិងទំនាក់ទំនងទៅណាបង សូមអរគុណ
ឆ្លើយ
MAI PHAN
ចង់បង់រុំលួសទូសព្ធ័
ឆ្លើយ - 13/11/2021
Sreynith អ្នកជំនួយការ
សួស្តីបង MAI PHAN 
សម្រាប់ការបង់រំលល់គឺយើងត្រូវការ
ឯកសារដូចខាងក្រោម៖
- សៀវភៅគ្រួសារ / សៀវភៅស្នាក់នៅ
- អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ
- លិខិតបញ្ជាក់ប្រាក់ខែ
សម្រាប់អ្នករកស៊ីក៏អាចបង់រំលស់បាន
មិនត្រូវការលិខិតបញ្ជាក់ប្រាក់ខែឡើយ ។
ឯកសារទាំងអស់ខាងធនាគារតម្រូវឲ្យមាន
ហើយការបង់រំលស់គឺជាមួយស្ថាប័នធនាគារ
AEON Active People និង ហត្ថាកសិករ ។
ព័ត៍មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនងទៅលេខ
0977 900 200 ឬ ទៅកាន់សាខាផ្ទាល់។
សូមអរគុណបង
ឆ្លើយ
Toch
@KHENG SOKHANN:
ឆ្លើយ
Toch
@MAI PHAN: 00000
ឆ្លើយ
Hãk Bøy
kimhak168@gmail.com
ឆ្លើយ - 12/11/2021
Hãk Bøy
អោយបានត្រឹមត្រូវ
ឆ្លើយ
ង៉ែតប៉ាច
តើមានលក់តាមខេត្តតាកែវឬទេបង?
ឆ្លើយ - 24/08/2021
Kimhong អ្នកជំនួយការ
សួស្ដីបង ង៉ែតប៉ាច
សួស្ដីបង ចំពៅះម៉ូឌែលនឹងមានណាបង
សូមអរគុណ
ឆ្លើយ
Nita
ចង់បង់រំលួសទូរទឹកកក តហរញវការឯកសារអីខ្លះ?
ឆ្លើយ - 23/08/2021
Kimhong អ្នកជំនួយការ
សួស្ដីបង Nita
ចំពោះការបង់រំលស់ត្រូវការ អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនៅមានសុពលភាព សៀវភៅគ្រួសារ (អ្នកបង់រំលស់ត្រូវមានឈ្មោះនៅក្នុងសៀវភៅគ្រួសារ) ឬ សៀវភៅស្នាក់នៅ
លិខិតបញ្ជាក់ចំណូល 
សូមអរគុណ
ឆ្លើយ
LYCHRCHR
@Kimhong: ៥៥៥៥៥
ឆ្លើយ
Chanthoeun
តើ Iphone 12 pro 256GB លក់តម្លៃ ៩៩៩ ដុល្លារ ដូចការប្រូម៉ូសិនដែរឬ?
ឆ្លើយ - 05/08/2021
Phornkim អ្នកជំនួយការ
សួស្ដីបង
គឺជាការពិតណាបងប៉ុន្តែផុតប្រូម៉ូសិនហើយណាបង អរគុណបង
ឆ្លើយ
KHENG SOKHANN
@Chanthoeun: 05/08/2021
ឆ្លើយ
KHENG SOKHANN
@example.com
ឆ្លើយ
Linda
@KHENG SOKHANN:
ឆ្លើយ
ស្រីមុំ
អស់ប្រូមូសិននៅបង
ឆ្លើយ - 05/08/2021
Phornkim អ្នកជំនួយការ
សួស្ដីបង
គឺផុតប្រូម៉ូសិនហើយណាបង អរគុណ
ឆ្លើយ
Sokheang
ទិញទូរស័ព្ទមួយថែមទូរស័ព្ទមួយមែន?
ឆ្លើយ - 05/08/2021
Phornkim អ្នកជំនួយការ
សួស្ដីបង
សម្រាប់ប្រូម៉ូសិនមួយថែមមួយខាងប្អូនបានផុតប្រូម៉ូសិនហើយណាបង អរគុណ
ឆ្លើយ
Sreyno
សួស្ដីបង ទីតាំងនៅឯណាដែរ ? ហើយតម្លៃប្រូបូសិនទូរសព្ទនីមួយៗរបស់ប្រទេសណាដែរ ? ហើយតម្លៃដូចលើរូបដែរទេ? អរគុណបង
ឆ្លើយ - 05/08/2021
Phornkim អ្នកជំនួយការ
សួស្ដីបង 
តើបងចង់ដឹងទៅលើម៉ូឌែលមួយណាដែរបង? 
ចំពោះទីតាំងនីមួយៗសូមបងចុចលីងនេះ អរគុណបង៕
https://www.bluetronics.com/store

ឆ្លើយ
គាង
ហេតុអ្វីដាក់តម្លៃខុសគ្នាចឹង? 12Pro 256Gb នៅក្នុងរូបដាក់ថា បញ្ចុះតម្លៃ 370$ នៅសល់តែ $999 ហេតុអ្វីតម្លៃនៅក្នុងវេបសាយតម្លៃ $1369?
ឆ្លើយ - 04/08/2021
Phornkim អ្នកជំនួយការ
សួស្ដីបង
គឺតម្លៃដូចនៅក្នុងរូបណាបង ប៉ុន្តែប្រូម៉ូសិនបានផុតកំណត់ហើយណាបង អរគុណ
ឆ្លើយ
មើលបន្ថែម
កំពុងដំណើរការ សូមលោកអ្នករង់ចាំបន្តិចទៀត...