0977 900 100
0977 900 200

ពិភាក្សាជាមួយយើងខ្ញុំ
សេង យូឡាយ
លិទ្ធផលឆ្នោតផ្សងសំណាងចេញហើយឬនៅ?
ឆ្លើយ - 27/12/2020
Phornkim អ្នកជំនួយការ
សួស្ដីបង អរគុណសម្រាប់ការរង់ចាំសូមបងរង់ចាំតាមដានផេកណាបង សូមអរគុណ
ឆ្លើយ
លក្ខិណា
ទិញទូរសព្ទ័ថែមទូរស្សន៍មែន ?
ឆ្លើយ - 17/12/2020
Phornkim អ្នកជំនួយការ

សួរស្ដីបង ទូរសព្ទ័ថែមទូរស្សន៍មានដូចជា

Oppo Reno 4

Vivo V20

Realme 7pro

សូមអរគុណបង

ឆ្លើយ
Seaklong
ឯកសារបង់រំលស់ដាក់ម៉ានថ្ងៃបានយកទូស័ព្ទបាន
ឆ្លើយ - 01/12/2020
Vanna អ្នកជំនួយការ
សួស្ដីបង 
យ៉ាងយូរគឺ 3ថ្ងៃណាបង អរគុណ
ឆ្លើយ
ចាន់ រ៉ុង
បង់រំលស់ត្រូវការឯកសារអ្វីខ្លះបង
ឆ្លើយ - 24/03/2020
Vanna អ្នកជំនួយការ
សួស្តីបង
សម្រាប់បង់រំលស់ ឯកសារចាំបាច់រួមមាន៖
- អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬ លិខិតឆ្លងដែន ឬ សំបុ្រតកំណើត
- សៀវភៅគ្រួសារ ឬ សៀវភៅស្នាក់នៅ ឬ លិខិតបញ្ជាក់ទីលំនៅ
- លិខិតបញ្ជាក់ចំណូល (ក្រដាសបើកប្រាក់ខែ, កុងត្រាការងារ, វិក័យប័ត្រចំណូល-ចំណាយ…)
បងអាចអញ្ជើញមក BigPhone សាខាណាដែលជិតបង ដើម្បីទទួលព័ត៌មានបន្ថែម និងបំពេញបែបបទ
អាសយដ្ឋានសាខានីមួយៗ https://bit.ly/2H8GMC5
សូមអរគុណបង
ឆ្លើយ
hunnat rany
@Vanna:ចង់បងរំលោះ30000នរង
ឆ្លើយ
Vanna អ្នកជំនួយការ

សូមអធ្យាស្រ័យបង
សូមបញ្ជាក់ពីផលិតផលដែលបងចង់បង់រំលស់ម្ដងទៀតណា បងអាចអញ្ជើញទៅសាខាផ្ទាល់ដើម្បីមើលផលិតផលក៏បានណាបង
អរគុណ

 

ឆ្លើយ
hunnat rany
@Vanna: ចង់បង់12mini ត្រូវបង់មុនប៉ុន្មានហើយបង់រំលោះរយះពេលប៉ុន្មាន
ឆ្លើយ
កំពុងដំណើរការ សូមលោកអ្នករង់ចាំបន្តិចទៀត...