0977 900 100
0977 900 200

មើលបន្ថែម

មើលបន្ថែម

ពិភាក្សាជាមួយយើងខ្ញុំ
Meng haeng
បងតើរសាខារបងនៅម្តុំណាដែរបងប្រុស
ឆ្លើយ - 17/10/2021
Phornkim អ្នកជំនួយការ
សួស្ដីបង សូមអរគុណចំពោះការរង់ចាំ អធ្យាស្រ័យបង? សូមចុច Link ដើម្បីដឹង អំពីទីតាំងមួយណាដែលនៅជិតបង https://www.bluetronics.com/store សូមអរគុណ
ឆ្លើយ
សុផល
ខ្ញុំមានកាតក្រេឌីតរបស់អ៊ីអនស្រាប់តើត្រូវការឯកសារអ្វីផ្សេងទៀតឬទេ
ឆ្លើយ - 17/10/2021
Kimhong អ្នកជំនួយការ
សួស្ដីបង  សុផល ចំពោះការបង់រំលស់ខាងប្អូនត្រូវការ សៀវភៅគ្រួសារ សំបុត្រកំណើត អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ លិខិតបញ្ជាក់ចំណូល លិខិតបញ្ជាក់ទីលំនៅណាបង សូមអរគុណ
ឆ្លើយ
សុផល
តើមានបង់រំលោះទេ?
ឆ្លើយ - 17/10/2021
Kimhong អ្នកជំនួយការ
សួស្ដីបង សុផល ចំពោះសេវាកម្មបង់រំលស់មានណាបង បងអាចទៅកាន់សាខាណាមួយក៏បានដែលណាបងដើម្បីធ្វើការបង់រំលស់ណាបង សូមអរគុណ
ឆ្លើយ
Sovann Ouk
មាន12 pro max ទេបង
ឆ្លើយ - 12/10/2021
Sreynith អ្នកជំនួយការ
សួស្តីបង Sovann Ouk
សម្រាប់ iphone 12 Pro Max បានអស់ស្តុកហើយណាបង 
សូមអរគុណ 
ឆ្លើយ
seangheng
តើបងមានទូរទ័ស្សតម្លៃ 100 ជាងទេ?​
ឆ្លើយ - 09/10/2021
Sreynith អ្នកជំនួយការ
សួស្តីបង seangheng
សម្រាប់ទូរទស្សន៏តម្លៃ100$ជាងខាងប្អូនមានណាបង សូមបងចូលទៅកាន់វេបសាយរបស់ Bluetronics ហើយបងនិងឃើញពីតម្លៃនិងម៉ូឌែលទូរទស្សន៏ហើយណាបង 
សូមអរគុណ 
ឆ្លើយ
Himrada
100$និងថែមបែបមិចបងអត់យល់!
ឆ្លើយ - 26/09/2021
Kimhong អ្នកជំនួយការ
សួស្ដីបង Himrada
 ចំពោះការថែមជូនដែលមានរហូតដល់100ដុល្លានឹងគឺថែមជាអាំងប៉ាវណាបង សូមអរគុណ
ឆ្លើយ
𝚅𝚒𝚜𝚊𝚕
ថែម100$ ពិតមែនឬអី?
ឆ្លើយ - 23/09/2021
Kimhong អ្នកជំនួយការ
សួស្ដីបង Khách hàng 
 សូមអធ្យាស្រ័យណាបងចំពោះការថែមនឹងមានរហូតទៅដល់ 100ដុល្លា ណាបង សូមអរគុណ
ឆ្លើយ
Deth
សួស្តីបង ញុមចង់បាន iPhone 11pro max តេីមានទេ
ឆ្លើយ - 13/08/2021
Sreynith អ្នកជំនួយការ
សួស្តីបង Deth 
សម្រាប់ iphone 11 pro max បានអស់ស្តុកហើយណាបង 
សូមអរគុណបង 
 
ឆ្លើយ
Sopen Lim
@Sreynith:
ឆ្លើយ
ធីតា
12 pro max បេីអត់យកម៉ាស៊ីនបោក​ មានបញ្ចុះតំលៃទេ?
ឆ្លើយ - 06/08/2021
Phornkim អ្នកជំនួយការ
សួស្ដីបង
គឺអត់បញ្ចុះទេបង អរគុណ
ឆ្លើយ
Nam Somin
ចង់បានទូទឹកកSamsung
ឆ្លើយ - 03/08/2021
Phornkim អ្នកជំនួយការ
សួស្ដីបង
គឺបងអាចធ្វើការបញ្ជារទិញតាមវេបសាយឬទំនាក់ទំនងមកលេខ 0977 900 200 អរគុណ
ឆ្លើយ
មើលបន្ថែម
កំពុងដំណើរការ សូមលោកអ្នករង់ចាំបន្តិចទៀត...