0977 900 100
0977 900 200

មើលបន្ថែម

មើលបន្ថែម

មើលបន្ថែម

ពិភាក្សាជាមួយយើងខ្ញុំ
ពៃចំណូល
បងអាចប្រាប់ព័ត៌មានខ្លះបានអត់បង
ឆ្លើយ - 09/01/2022
Kimhong អ្នកជំនួយការ
សួស្ដីបង  ពៃចំណូល ចំពោះការបង់រំលស់ខាងប្អូនត្រូវការ​ អត្តសញ្ញាណប័ណ្ដ សៀវភៅគ្រួសារ លិខិតបញ្ជាក់ប្រាក់ខែ ឬវិកិយប័ត្រចំណូល-ចំណាយ ណាបង សម្រាប់ព័ត៌មានលំអិតសូមបងទាក់ទងទៅតាមលេខ 0977 900 500 ណាបង សូមអរគុណ
ឆ្លើយ
ពៃចំណូល
បងខ្ញុំចង់បង់រំលោះleptopមួយបង
ឆ្លើយ - 09/01/2022
Kimhong អ្នកជំនួយការ
សួស្ដីបង  ពៃចំណូល ចំពោះសេវាកម្មបង់រំលស់មានណាបង បងអាចទៅកាន់សាខាណាមួយក៏បានដែលណាបងដើម្បីធ្វើការបង់រំលស់ណាបង សូមអរគុណ
ឆ្លើយ
ឈាន ឡៃឈាន់
បងចង់សាកសួរអំពីកាបង់រំលោះទូរស័ទ្ទ
ឆ្លើយ - 13/12/2021
Kimhong អ្នកជំនួយការ
សួស្ដីបង ឈាន ឡៃឈាន់ ខាងប្អូនត្រូវការ​ អត្តសញ្ញាណប័ណ្ដ សៀវភៅគ្រួសារ លិខិតបញ្ជាក់ប្រាក់ខែ ឬវិកិយប័ត្រចំណូល-ចំណាយ ណាបង សូមអរគុណ
ឆ្លើយ
LOVE
@ឈាន ឡៃឈាន់:
ឆ្លើយ
ឡុង
@ឈាន ឡៃឈាន់: សួរស្ដីបាទ
ឆ្លើយ
Phornkim អ្នកជំនួយការ
សួស្ដីបង ឡុង តើបងមានបញ្ហាអ្វីប្អូនជួយបានទេ?
ឆ្លើយ
CHEA KEHIM
@Phornkim:
ឆ្លើយ
CHEA KEHIM
@Kimhong: okay
ឆ្លើយ
Veasna
បង តើសេវាទូទាត់តាមធនាគារមានអ្វីខ្លះ? ABA, ACLEDA….?
ឆ្លើយ - 12/12/2021
Phornkim អ្នកជំនួយការ
សួស្ដីបង គឺធ្វើការទូរទាត់តាមរយៈ ABA ណាបង​ សូមអរគុណ
ឆ្លើយ
CHEA KEHIM
@Veasna: ABA
ឆ្លើយ
CHEA KEHIM
@Veasna: ABA
ឆ្លើយ
អ៊ុឹង សេរីវឌ្ឍនា
ចង់បង់រំលោះទូរស័ព្ទ
ឆ្លើយ - 07/11/2021
Phornkim អ្នកជំនួយការ
សួស្ដីបង តើបងចង់បង់រំលស់មែនទេ? គឺអាចដាក់ស្នើរឯកសារបង់រំលស់បានណា។
សម្រាប់ការបង់រំលល់គឺយើងត្រូវការ
ឯកសារដូចខាងក្រោម៖
- សៀវភៅគ្រួសារ / សៀវភៅស្នាក់នៅ
- អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ
- លិខិតបញ្ជាក់ប្រាក់ខែ
សម្រាប់អ្នករកស៊ីក៏អាចបង់រំលស់បាន
មិនត្រូវការលិខិតបញ្ជាក់ប្រាក់ខែឡើយ ។
ឯកសារទាំងអស់ខាងធនាគារតម្រូវឲ្យមាន
ហើយការបង់រំលស់គឺជាមួយស្ថាប័នធនាគារ
AEON និង Active People  ។
ព័ត៍មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនងទៅលេខ
0977 900 200 ឬ ទៅកាន់សាខាផ្ទាល់។
សម្រាប់ទីតាំងសូមបងចុចចូល Link
ខាងក្រោម សូមអរគុណបង
https://bit.ly/2TWcXgE
ឆ្លើយ
CHEA KEHIM
@Phornkim: ok
ឆ្លើយ
teh
hi. មានលក់ដុយ connect I phone to c
ឆ្លើយ - 07/11/2021
ឆាយនី
ខ្ញុំចង់ខ្ចីលុយតើត្រូវធ្វើមិច
ឆ្លើយ - 29/10/2021
Phornkim អ្នកជំនួយការ
សួស្ដីបង សូមអធ្យាស្រ័យផងណាបងតើបងចង់បង់រំលស់ទៅលើផលិតផលមែនដែរ ឬទេ?
ឆ្លើយ
ស្រីអូន
បងមានសេវាគ្រប់ខេត្តអត់?
ឆ្លើយ - 29/10/2021
Kimhong អ្នកជំនួយការ
សួស្ដីបង ស្រីអូន សូមអធ្យាស្រ័យណាបងតើបងចង់សួរអំពិសេវាកម្មអ្វីដែលបង សូមអរគុណបង
ឆ្លើយ
Suon sreytoch
សួរស្ដីបងញុំចង់រំលួសម៉សុនបោកខោអាវ
ឆ្លើយ - 25/10/2021
Kimhong អ្នកជំនួយការ
សួស្ដីបង ចំពោះសេវាកម្មបង់រំលស់មានណាបង បងអាចទៅកាន់សាខាណាមួយក៏បានដែលណាបងដើម្បីធ្វើការបង់រំលស់ណាបង សូមអរគុណ
ឆ្លើយ
AN Vin Marked Location
@Suon sreytoch:
ឆ្លើយ
FeeFee
@Kimhong: xxxxxx999999
ឆ្លើយ
Maa002
@FeeFee: 5.00
ឆ្លើយ
Ah lisa
តើមានទូរស័ព្ទ iphone 12 memary 128 G? How much?
ឆ្លើយ - 22/10/2021
Kimhong អ្នកជំនួយការ
សួស្ដីបង សូមអធ្យាស្រ័យណាបងចំពោះម៉ូឌែលនឹងខាងប្អូនបានអស់ស្ដុកហើយណាបង មានតែ iPhone 12 64GB ណាបងគឹនៅមានស្ដុកណាបង សូមអរគុណ
ឆ្លើយ
MORNSOPHORN
Ok@Kimhong:
ឆ្លើយ
មើលបន្ថែម
កំពុងដំណើរការ សូមលោកអ្នករង់ចាំបន្តិចទៀត...