0977 900 100
1800 201009

ពិភាក្សាជាមួយយើងខ្ញុំ
មានពេល​ ចង់សប្បាយ
Hatari មានតែមួយប្រភេទនឹងទេអី
ឆ្លើយ - 18/05/2022
Phornkim អ្នកជំនួយការ
សួស្ដីបង មានពេល​ ចង់សប្បាយ សម្រាប់ម៉ូឌែលកង្ហារត្រជាក់ Hatari ខាងប្អូនមានបីម៉ូឌែលណាបង, បងអាចជ្រើសរើសម៉ូឌែលនីមួយៗដែលមានក្នុងវេបសាយបានណាបង, សូមអរគុណបង
ឆ្លើយ
Mak ounchhing
សួស្តីបងសុំមើលម៉ាស៊ីនទឹកក្រឡុក25$ តិចមកបង
ឆ្លើយ - 06/05/2022
Kimhong អ្នកជំនួយការ
សួស្ដិបង  Mak ounchhing  សម្រាប់ព័ត៌នមានលំអិតបងឆាតចូលផេកបង អរគុណ 
ឆ្លើយ
Phanou
កំសៀវអគ្គិសនី Magic ផលិតផលប្រទេសណាដែរ? ហើយមានធានាទេ? បើរធានាៗយ៉ាងម៉េច?
ឆ្លើយ - 19/04/2022
Kimhong អ្នកជំនួយការ
សួស្ដីប​ង Phanou សម្រាប់ម៉ូតនឹងគឺជាផលិតផលរបស់ប្រទេសចិនមានការធានាពេញ១ឆ្នាំទៅបញ្ហាបច្ចេកទេសបងចំពោះការចាប់អារម្មណ៍បងអាចទុកលេខនៅទីនេះបង សូមអរគុណ 
ឆ្លើយ
ឌី
ចង់មើលម៉ូតកង្ហាល់មិចមិនឃើញចឹង
ឆ្លើយ - 08/04/2022
Phornkim អ្នកជំនួយការ
សួស្ដីបង សម្រាប់កង្ហារក៏ខាងប្អូនមានណាបង បងអាចចូលមើលម៉ូតផ្សេងតាមរយៈវេបសាយបានណាបង សូមអរគុណបង
ឆ្លើយ
Reachany
តើបងមាន Iphone 12 pro max ទេ?
ឆ្លើយ - 24/03/2022
Kimhong អ្នកជំនួយការ
សួស្ដីបង សម្រាប់ម៉ូតនឹងខាងប្អូនមិនមានទេណាបង សូមអរគុណ 
ឆ្លើយ
ពន្លឺ
បងមានទូរស័ព្ទvivo y12អត់
ឆ្លើយ - 31/01/2022
Kimhong អ្នកជំនួយការ
សួស្ដីបង ពន្លី សម្រាប់ម៉ូតនឹងខាងប្អូនអត់មានទេបងមានតែ Vivo Y12s ណាបង សូមអរគុណ
ឆ្លើយ
Vod
តើសត្វអ្វីមាត់ធំជាងខ្លួន.សរសេរចំលើយ គុណសម្បត្តិ & គុណវិប្បត្តិ ន័យពិភពវិទ្យាសស្ត្រ
ឆ្លើយ
សុភារ៉ា
សួស្តីបង​ សុំមេីលទូរសព្ទ​ Itell ដែលបញ្ចុះនៅសល់​ ៥$​ បន្តិចមកបង
ឆ្លើយ - 28/01/2022
Kimhong អ្នកជំនួយការ
សួស្ដីបង សុភារ៉ា សម្រាប់ព័ត៌មានលំអិតសូមបងឆាតចូលផេកឬទាក់ទងតាមលេខ 0977 900 200 បានណាបង សូមអរគុណបង 
ឆ្លើយ
លីដា
បងមានសាខានៅព្រះសីហនុអត់
ឆ្លើយ - 27/01/2022
Kimhong អ្នកជំនួយការ
សួស្ដីបង លីដា ចំពោះសាខានៅទីនោះខាងប្អូនមិនទាន់មានទេបង អរគុណបង 
ឆ្លើយ
ប្រុស
Iphone xs max តម្លៃប៉ុន្មានបង
ឆ្លើយ - 10/09/2021
Kimhong អ្នកជំនួយការ
សួស្ដីបង  ប្រុស  
 ចំពោះ Iphone xs max សូមអធ្យាស្រ័យណាបងបានអស់ស្ដុកហើយណាបង សូមអរគុណ 
ឆ្លើយ
សុខា
តើទូរសព្ទSamsung Galaxy A72 ជាប្រភេទ5G ឬ4G?
ឆ្លើយ - 10/09/2021
Phornkim អ្នកជំនួយការ
សួស្ដីបង សម្រាប់Samsung Galaxy A72 469$ ជំនួយ 4G បង សូមអរគុណ
ឆ្លើយ
មើលបន្ថែម
កំពុងដំណើរការ សូមលោកអ្នករង់ចាំបន្តិចទៀត...