0977 900 100
0977 900 200

មើលបន្ថែម

មើលបន្ថែម

ពិភាក្សាជាមួយយើងខ្ញុំ
Chhaida
មាន promotion អ្វីខ្លះ
ឆ្លើយ - 16/04/2021
Sreynith អ្នកជំនួយការ
សួស្តីបង
ចំពោះការប្រមូលសិនគឺមានទៅតាមតាមផលិតផល នឹងតាមម៉ូឌែលណាបង 
សម្រាប់ព័ត៏មានលំអិតពីការប្រមូលសិនសូមបងចូលទៅកាន់Website នឹង page របស់ Bluetronics បានណាបង 
សូមអរគុណ
ឆ្លើយ
Pav
សួស្តីបង តើពេលណាបានspeaker fenda A180x មានលក់វិញ
ឆ្លើយ - 23/03/2021
Sreynith អ្នកជំនួយការ
សួស្តីបង ចំពោះ Speaker fenda A180x ខាងប្អូនអត់ទាន់ច្បាស់ទេបង តែហាងប្អូនមាន Speaker fenda A140xដែលមានតម្លៃ44.63$ណាបង អរគុណច្រើន
ឆ្លើយ
seyha
mean 11 pro 1 terk ot bong??
ឆ្លើយ - 16/03/2021
Phornkim អ្នកជំនួយការ
អធ្យាស្រ័យផងបង សម្រាប់ទូរស័ព្ទ iPhone 11 Pro ខាងប្អូនបានអស់ស្តុកហើយបង សូមអរគុណ
ឆ្លើយ
កិត្យា
ពេលណាទើបមានទូរស័ព្ទ Oppo Reno 5 Pro 5G មកលក់ និងប្រូម៉ូសិន? សូមអរគុណ
ឆ្លើយ - 27/02/2021
Sreynith អ្នកជំនួយការ
សួស្តីបង​ 
អធ្យាស្រ័យផង​បង សម្រាប់ទូរសព្ទ OPPO Reno 5 Pro ខាងប្អូនអត់ទាន់មានលក់ទេណាបង អរគុណច្រើន
ឆ្លើយ
kheiv rin bandid
មានលក់ទូរស័ព្ទម៉ាក់iphone អត់?
ឆ្លើយ - 07/02/2021
Sreynith អ្នកជំនួយការ
ចាសួស្តីបង អរគុណសំរាប់ការរង់ចាំ
អធ្យាស្រ័យបង តើបងចង់ដឹងតម្លៃលើ Iphone មួយណាដែរបង? អរគុណ
ឆ្លើយ
Pich Choranay
តើiPhone 7plus នៅសល់ប៉ុន្មានដែរបង
ឆ្លើយ - 04/02/2021
Phornkim អ្នកជំនួយការ
អធ្យាស្រ័យផងបង ខាងប្អូនបានអស់ស្តុកហើយបង សូមអរគុណ
ឆ្លើយ
Da
មានគឿងបន្លាស់អ្វីខ្លះ
ឆ្លើយ - 24/01/2021
Phornkim អ្នកជំនួយការ
អធ្យាស្រ័យផងបង ខាងប្អូនមានផលិតផលច្រើនប្រភេទតើបងចង់សាក់សួរទៅលើផលិតផលមួយណាដែរបង អរគុណ
ឆ្លើយ
Zy
មាន Nokia 3 អត់បង ហើយមាននៅទីតងណាដែរបង
ឆ្លើយ - 23/01/2021
Phornkim អ្នកជំនួយការ
អធ្យាស្រ័យផងបង សម្រាប់ម៉ូឌែលដែលបងចង់បានខាងប្អូនបានអស់ស្តុកហើយបង អរគុណបង
ឆ្លើយ
Vivo 11
សួរស្ដីបងនៅមានកាបញ្ចុះតំលៃទៀតអត់បង
ឆ្លើយ - 20/01/2021
Phornkim អ្នកជំនួយការ
សួស្ដីបង សម្រាប់ទូរស័ព្ទខាងប្អូនមានការបញ្ចុះតម្លៃទៅលើទូរស័ព្ទច្រើនម៉ូឌែលណាបង អរគុណបង
ឆ្លើយ
Ratha
សួរស្ដីបងoppo f11 pro នឹងបញ្ចុះសល់តែ175$នឹងមានបង់រំលស់អត់បង?
ឆ្លើយ - 18/01/2021
Sreynith អ្នកជំនួយការ
សួស្តីបង សំរាប់ OPPO F11 PRO បងអាចធ្វើការបង់រំលស់បានណាបង អរគុណ
ឆ្លើយ
មើលបន្ថែម
កំពុងដំណើរការ សូមលោកអ្នករង់ចាំបន្តិចទៀត...