0977 900 100
1800 201009

លក្ខខណ្ឌបង់រំលស់នៅ Bluetronics.com

installment

១. លក្ខខណ្ឌ និង ឯកសារដើមត្រូវមាន

២. បង្កើតទំនុបចិត្តជាមួយក្រុមហ៊ុន Microfinace

៣. ផលប្រយោជន៍នៅពេលធ្វើការ បង់រំលស់ ជាមួយ Bluetronics.com

ពិភាក្សាជាមួយយើងខ្ញុំ
Menea
សៀវភៅគ្រួសារត្រូវតែនៅ ភ្នំពេញឬអត់?
ឆ្លើយ - 07/12/2019
Vanna អ្នកជំនួយការ

សួស្តីបង Menea

សម្រាប់បង់រំលស់បច្ចុប្បន្នគឺអោយតែមាន សៀវភៅគ្រួសារ បានហើយ មិនប្រកាន់នៅភ្នំពេញ ឬនៅខេត្តនោះទេ

បងអាចអញ្ជើញមក BigPhone សាខាណាដែលជិតបង ដើម្បីទទួលព័ត៌មានបន្ថែម និងបំពេញបែបបទ
សូមអរគុណបង

ឆ្លើយ - 09/12/2019
Kim Hong
បង់រំលោះ P30 pro Huawei គិតមិចវិញបង?
ឆ្លើយ - 06/12/2019
Vanna អ្នកជំនួយការ
សួស្តីបង Kim Hong
សម្រាប់បង់រំលស់ Huawei P30 Pro ដោយមិនគិតការប្រាក់
រយៈពេលបង់រំលស់ 6 ខែ
ក្រុមហ៊ុនបង់រំលស់ Aeon
តម្លៃដើម 899$
អត្រាការប្រាក់ 0%
ទឹកប្រាក់ត្រូវបង់មុន $269.7 (30%)
ទឹកប្រាក់បង់ប្រចាំខែ $104
បងអាចអញ្ជើញមក BigPhone សាខាណាដែលជិតបង ដើម្បីទទួលព័ត៌មានបន្ថែម និងបំពេញបែបបទ
សូមអរគុណបង
ឆ្លើយ - 09/12/2019
Kim Hong
ចង់បង់រំលោះ iPhone 7+ 128GB
ឆ្លើយ - 06/12/2019
Vanna អ្នកជំនួយការ

សូមអធ្យាស្រ័យបង Kim Hong

iPhone 7 128GB អស់ស្តុកហើយ សូមអញ្ជើញបងជ្រើសរើសផលិតផលផ្សេងដែលមានគុណភាព និងតម្លៃប្រហាក់ប្រហែល
សម្រាប់ផលិតផលផ្សេងៗ សូមចូលគេហៈទំព័ររបស់ BigPhone https://www.bigphone.com/
សូមអរគុណបង

ឆ្លើយ - 09/12/2019
ភា រ័ត្នរស្មី
ចង់រំលោះiPhone XS
ឆ្លើយ - 03/12/2019
Vanna អ្នកជំនួយការ

សួស្តីបង ភា រ័ត្នរស្មី
សម្រាប់បង់រំលស់ iPhone Xs 64GB មានតម្លៃ $999
អត្រាការប្រាក់ 0%
ទឹកប្រាក់ត្រូវបង់មុន $0
ទឹកប្រាក់បង់ខែដំបូង $169
ទឹកប្រាក់បង់ប្រចាំខែ $166

រយៈពេលបង់ 6ខែ

បងអាចអញ្ជើញមក BigPhone សាខាណាដែលជិតបង ដើម្បីទទួលព័ត៌មានបន្ថែម និងបំពេញបែបបទ
សូមអរគុណបង

ឆ្លើយ - 04/12/2019
Mao
អាធ្យាស្រ័យបងខ្ញុំមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ សំបុត្រកំណើត លិខិតបញ្ជាក់ទីលំនៅកុងត្រាការនឹងកាតបុគ្គលិកតើអាចបង់បានអត់?
ឆ្លើយ - 20/11/2019
Vanna អ្នកជំនួយការ

សួស្តីបង Mao
ក្រៅពីឯកសារទាំងលើដែលបងមាន គឺតម្រូវអោយមាន សៀវភៅគ្រួសារ
បងអាចទៅសាខាណាដែលជិតបង ដើម្បីទទួលព័ត៌មានបន្ថែម និងបំពេញបែបបទ
សាខា BigPhone ទាំងអស់មាននៅក្នុង link នេះ https://www.bigphone.com/store

សូមអរគុណ!

ឆ្លើយ - 23/11/2019
Chheng
កុងត្រាការងារពីរខែ បង់រំលស់បានអត់
ឆ្លើយ - 08/11/2019
Vanna អ្នកជំនួយការ

សួស្តីបង Chheng
សម្រាប់បង់រំលស់ កុងត្រាការងារត្រូវតែ ៦ខែ ឡើងទៅ

ឯកសារចាំបាច់រួមមាន៖
- អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬ លិខិតឆ្លងដែន ឬ សំបុ្រតកំណើត
- សៀវភៅគ្រួសារ ឬ សៀវភៅស្នាក់នៅ ឬ លិខិតបញ្ជាក់ទីលំនៅ
- លិខិតបញ្ជាក់ចំណូល (ក្រដាសបើកប្រាក់ខែ, កុងត្រាការងារ, វិក័យប័ត្រចំណូល-ចំណាយ…)
សូមអរគុណ

ឆ្លើយ - 11/11/2019
តុលា
បើអត់មានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណមានតែសៀវភៅគ្រួសារនិងសំបុត្រកំណើតអាចបង់រំសល់បានអត់បង
ឆ្លើយ - 08/11/2019
Vanna អ្នកជំនួយការ

សួស្តីបង តុលា
បងអាចយក សំបុត្រកំណើត មកជំនួស អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ក៏បានដែរ
ថែមទាំងភ្ជាប់លិខិតបញ្ជាក់ចំណូល ដូចជា (ក្រដាសបើកប្រាក់ខែ, កុងត្រាការងារ, វិក័យប័ត្រចំណូល-ចំណាយ…)
សូមអរគុណបង

ឆ្លើយ - 11/11/2019
ឌឹននិរ៉ូត
បងបើខ្ញុំធ្វើការនៅតាមដេប៉ូបោះដុំគ្រឿងទេសគ្រប់មុខមានតែបីមុខ សៀវភៅគ្រួសារ សំបុត្រកំណើតនិងក្រដាសបញ្ជាក់ប្រាក់ខែពីថៅកែអាចបង់បានអត់បង។ហើយបង់រំសល់samsong not10 បង់រយះពេល12ខែតើបង់មួយខែប៉ុន្មាន។មិនបាច់មានប្រាក់កក់មុនបង់បានអត់បង
ឆ្លើយ - 07/11/2019
Vanna អ្នកជំនួយការ

សូមអធ្យាស្រ័យបង ឌឹននិរ៉ូត
Samsung Galaxy Note 10 អស់ស្តុកហើយ សូមអញ្ជើញបងជ្រើសរើសផលិតផលផ្សេងដែលមានគុណភាព និងតម្លៃប្រហាក់ប្រហែល


បងអាចចូលមើល Samsung Galaxy Note 10 មានតម្លៃ 1,059$ ទទួលបង់រំលស់ដោយមិនគិតការប្រាក់

តម្លៃដើម $1059
អត្រាការប្រាក់ 0%
ទឹកប្រាក់ត្រូវបង់មុន $317.7 (30%)
ទឹកប្រាក់បង់ខែដំបូង $85.30
ទឹកប្រាក់បង់ប្រចាំខែ $82
ព័ត៌មានលម្អិតសូមចុច https://www.bigphone.com/phone/samsung-galaxy-note-10-plus
សូមអរគុណបង

ឆ្លើយ - 11/11/2019
ឌឹននិរ៉ូត
បេីមានតែសៀវភៅគ្រួសារនិងសំបុត្រកំណើតអាចបង់រំសល់បានអត់បង
ឆ្លើយ - 07/11/2019
Vanna អ្នកជំនួយការ
សួស្តីបង ឌឹននិរ៉ូត
សម្រាប់បង់រំលស់ ក្រៅពីសៀវភៅគ្រួសារ និងសំបុត្រកំណើត បងត្រូវមានលិខិតបញ្ជាក់ចំណូល (ក្រដាសបើកប្រាក់ខែ, កុងត្រាការងារ, វិក័យប័ត្រចំណូល-ចំណាយ…)
បងអាចអញ្ជើញមក BigPhone សាខាណាដែលជិតបង ដើម្បីទទួលព័ត៌មានបន្ថែម និងបំពេញបែបបទ
អាសយដ្ឋានសាខានីមួយៗ https://www.bigphone.com/store
សូមអរគុណបង
ឆ្លើយ - 07/11/2019
Piseth
បើធ្លាប់បង់រំលស់១ដងហើយ​ចង់បង់ទៀត​ យកឯកសារអីខ្លះ​?
ឆ្លើយ - 07/11/2019
Vanna អ្នកជំនួយការ
សួស្តីបង
សម្រាប់បង់រំលស់ ឯកសារចាំបាច់រួមមាន៖
- អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬ លិខិតឆ្លងដែន ឬ សំបុ្រតកំណើត
- សៀវភៅគ្រួសារ ឬ សៀវភៅស្នាក់នៅ ឬ លិខិតបញ្ជាក់ទីលំនៅ
- លិខិតបញ្ជាក់ចំណូល
បងអាចអញ្ជើញមក BigPhone សាខាណាដែលជិតបង ដើម្បីទទួលព័ត៌មានបន្ថែម និងបំពេញបែបបទ
អាសយដ្ឋានសាខានីមួយៗ https://www.bigphone.com/store
សូមអរគុណបង
ឆ្លើយ - 07/11/2019