0977 900 100
0977 900 200
ត្រឡប់ក្រោយវិញ
វិក្តយប័ត្ររបស់អ្នក
  • 369$ ម៉ាស៊ីនបោកខោអាវ LG T2513VSAM7 13Kg
    មហាសំណាងៗ មានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ធំចំនួន 20 ឈុត (1ឈុតមានតម្លៃ 2000$) បញ្ចុះតម្លៃជូន 20 ដុល្លារ ថែមអាំងប៉ាវជូន 20 ដុល្លារ ថែមជូនអាំងប៉ាវ 10 ដុល្លារសម្រាប់ការជាវតាមអនឡាញា
    1
សរុបទឹកប្រាក់ 369$
បញ្ចុះតម្លៃ -20$
ប្រាក់ទូទាត់ 349$
ដើម្បីបម្រើសេវាកម្មបានលឿនជាង សូមបំពេញព័ត៌មានបន្ថែម
បច្ចុប្បន្ន Bluetronics ទទួលដឹកជញ្ជូនតែក្នុងទីក្រុង ភ្នំពេញ និង សៀមរាប
ជ្រើសរើសខេត្ត
ជ្រើសរើសខ័ណ្ឌ
ជ្រើសរើសសង្កាត់
ថ្ងៃទទួលទំនិញនៅហាង
ដឹកជញ្ជូនដោយឥតគិតថ្លៃ
ថ្ងៃនេះ 27/01
មុន 13:00
error_message
កុម្ម៉ង់ទំនិញបានសម្រេច
កុម្ម៉ង់ទំនិញបានសម្រេច
ព័ត៌មានកុម្ម៉ង់ទំនិញ
អ្នកទទួល ...
អាស័យដ្ឋានទទួលទំនិញ ....
វេលាទទួលទំនិញ .......
សរុុបទឹកប្រាក់ xx.xx$
រាល់ព័ត៌មានផ្សេងៗសូមខលមកលេខ 0977 900 200
ផលិតផលបានកុម្ម៉ង់ទិញ
ត្រឡប់មកទំព័រដើម