0977 900 100
0977 900 200

រីករាយថ្ងៃសម្ពោធហាង BigPhone សាខាផ្លូវបុរីឯករាជ្យ

12/02/2020

កាដូបញ្ចុះតម្លៃមហាកប់ ប្រញាប់មកណា កាដូពិសេសៗកំពុងរង់ចាំអ្នក ដូចជា៖

  • ទូរស័ព្ទស៊ីម 2 តម្លៃត្រឹមតែ 5$ (ពីម៉ោង 9ព្រឹក ដល់ម៉ោង 10ព្រឹក - លក់ 50គ្រឿងក្នុងមួយថ្ងៃ
  • ទទួលបាន Voucher បញ្ចុះតម្លៃដល់ 55$
  • ខ្សែសាកទូរស័ព្ទ តម្លៃពី 1.5$
  • Powerbank 10.000 mAh តម្លៃ 20$ បញ្ចុះនៅសល់តែ 8$
  • Bluetooth Speaker បញ្ចុះតម្លៃដល់ 20%
  • កាតទូរស័​ព្ទ 2$ លក់ត្រឹមតែ 1.8$, 5$ លក់ត្រឹមតែ 4.5$
  • បញ្ចុះតម្លៃទូរស័ព្ទជាច្រើនប្រភេទ ដល់ 55% និង 55$
  • Combo Accessories បញ្ចុះតម្លៃដល់ 20%
  • ទូរស័ព្ទមានទទួលបង់រំលស់គ្មានការប្រាក់ (0%) និងមិនចាំបាច់កក់ប្រាក់មុន

ថ្ងៃសម្ពោធចាប់ពីថ្ងៃ 16/02 ដល់ 22/02 ឆ្នាំ 2020 កុំអោយឱកាសល្អរំលងផុតណា

ចំណាំ៖ ប្រូម៉ូសិនខាងលើអនុវត្តន៍តែសាខា ផ្លូវបុរីឯករាជ្យ

អាសយដ្ឋាន #BigPhone ផ្លូវបុរីឯករាជ្យ សង្កាត់ចោមចៅ ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ

Link អាសយដ្ឋាន៖ https://www.bigphone.com/store-6227

សម្ពោធហាង BigPhone សាខាផ្លូវបុរីឯករាជ្យ

សម្ពោធហាង BigPhone សាខាផ្លូវបុរីឯករាជ្យ

សម្ពោធហាង BigPhone សាខាផ្លូវបុរីឯករាជ្យ

សម្ពោធហាង BigPhone សាខាផ្លូវបុរីឯករាជ្យ

ប្រូម៉ូសិនផ្សេងៗ