0977 900 100
0977 900 200

សេចក្ដីជូនដំណឹងថ្ងៃទី 26/04

27/04/2021

សេចក្ដីជូនដំណឹង

ចាប់ពីថ្ងៃទី 26/04 សម្រាប់អតិថិជនដែលនៅ ភ្នំពេញ និង ខេត្តកណ្ដាល លោកអ្នកអាចជាវគ្រឿងអេឡិចត្រូនិចពីសាខា Bluetronics ដែលមានទីតាំងក្នុងតារាងខាងក្រោមនេះបាន ហើយសម្រាប់សាខានៅតាមបណ្ដាលខេត្តនានាដែលមិនស្ថិតក្នុងវិធានការបិទខ្ទប់គឺយើងបន្តបើកដំណើរការលក់ជាធម្មតា។

ជាពិសេសសម្រាប់អតិថិជនដែលនៅជិតតំបន់សាខាទាំងអស់នេះ និងតាមបណ្ដាលខេត្តនានា លោកអ្នកក៏អាចធ្វើការកម្មង់ទំនិញ Online តាមរយៈ Website Bluetronics.com ឬ ឆាតចូល Facebook Page របស់ Bluetronics ផ្ទាល់បាន ដោយយើងនឹងធ្វើការដឹកជញ្ជូនឲ្យអតិថិជនជាទីស្រឡាញ់ដោយឥតគិតថ្លៃ..

ហើយ Bluetronics ក៏សូមអធ្យាស្រ័យផងដែរ ដោយយើងនឹងធ្វើការផ្អាកដំណើរការនូវលេខទំនាក់ទំនង 0977 900 200 / 0977 900 100 ជាបណ្ដោះអាសន្នសិន សម្រាប់ការសាកសួរព័ត៍មានផ្សេងៗ លោកអ្នកក៏អាចឆាតចូល Facebook Page Bluetronics ផ្ទាល់បានណា សូមអរគុណ។

- ចុចកម្មង់ទំនិញ Website៖ ចុចកម្មង់

- របៀបកម្មង់ទំនិញតាម Online៖ ចុចមើល

- ព័ត៍មានទីតាំងនៃគ្រប់សាខា Bluetronics៖ ចុចមើល

1

ប្រូម៉ូសិនផ្សេងៗ