0977 900 100
1800 201009

បញ្ចុះតម្លៃអស់ស្ទះ 15%

28/05/2021

ចូលរួមចែករំលែកសម័យកូវីត បញ្ចុះតម្លៃអស់ស្ទះ 15%

ដើម្បីជាចំណែកមួយក្នុងការចូលរួមជួយចែករំលែកដល់អតិថិជនក្នុងគ្រាលំបាកសម័យកូវីត ហាងប៊្លូត្រូនិចបានធ្វើការបញ្ចុះតម្លៃអស់ស្ទះ 15% រយៈពេល 3 ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃទី 28 ដល់ 31 ខែឧសភា ទៅលើគ្រប់ផលិតផលទាំងអស់ដែលមានដូចជា៖

- ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ ចុចទិញតាម Website

- ម៉ាស៊ីនបោកខោអាវ ចុចទិញតាម Website

- ទូរទស្សន៍ ចុចទិញតាម Website

- ទូទឹកកក ចុចទិញតាម Website

- ហើយនិងស្មាតហ្វូនគ្រប់ម៉ូឌែលទាំងអស់លើលែងតែ (iPhone) ចុចទិញតាម Website

ឱកាសពិសេសនេះមានតែ 3 ថ្ងៃទេណារួសរាន់ឡើង!

1

ចំណាំ

- អនុវត្តន៍គ្រប់សាខា Bluetronics ទាំងអស់!

- អាចធ្វើការទិញតាម Online បាន

- ចុចទិញតាម Facebook Bluetronics

- ឬទំនាក់ទំនងទិញផ្ទាល់ 0977 900 200

- សេវាកម្មដឹកជញ្ជូនឥតគិតថ្លៃ!

ប្រូម៉ូសិនផ្សេងៗ