0977 900 100
0977 900 200

ប្រូម៉ូសិនធំសម្រាប់គ្រឿងអេឡិចត្រូនិច

10/10/2020

1

អបអរសាទរប្រូម៉ូសិនពិសេសដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកពីហាង Bluetronics ថែមអាំងប៉ាវជា Voucher រហូតដល់ 100$

កាន់តែពិសេស កាន់តែអស្ចារ្យ ហាង Bluetronics បានរៀបចំកម្មវិធីប្រូម៉ូសិនធំគឺការបញ្ចុះតម្លៃទៅលើផលិតផលគ្រឿងអេឡិចត្រូនិចមួយចំនួន ថែមឈុតកាដូ 100$ និងការថែមជូនអាំងប៉ាវជា Voucher រហូតដល់ 100$ ដោយប្រូម៉ូសិននេះគឺយើងអនុវត្តន៍នៅគ្រប់សាខា Bluetronocs ទាំងអស់ ។

ការអនុវត្តន៍ក្នុងការថែមអាំងប៉ាវគឺយើងធ្វើដូចខាងក្រោម៖

- ផ្ដល់ជូនអាំងប៉ាវគ្រប់ម៉ូឌែលគ្រឿងអេឡិចត្រូនិចទាំងអស់

- ម៉ូឌែលដែលមានតម្លៃក្រោម 700$ ទទួលបានអាំងប៉ាវ 50$

- ម៉ូឌែលដែលមានតម្លៃចាប់ពី 700$ ឡើងទៅទទួលបានអាំងប៉ាវ 100$

ពិសេសជាងនេះទៅទៀតយើងក៏មានម៉ូឌែលមួយចំនួនដែលមានការផ្ដល់ជូននូវឈុតកាដូ 100$ បន្ថែមពីលើអាំងប៉ាវរបស់យើង 50$ ទៀតផងដែរនោះគឺ៖

- ទូរទស្សន៍ LG 43LN5600PTA

- ទូរទស្សន៍ SAMSUNG 50TU7000

- ទូរទស្សន៍ SAMSUNG 43TU7000

- ទូរទស្សន៍ LG 43UN7000PTA

- ទូរទស្សន៍ LG 50UN7300PTC

- ម៉ាស៊ីនបោកខោអាវ LG T2350VS2M

- ម៉ាស៊ីនបោកខោអាវ SAMSUNG WW90J54E0

- ម៉ាស៊ីនបោកខោអាវ LG FC1408N4E7

- ទូទឹកកក LG B222

- ទូទឹកកក LG C272

- ទូទឹកកក SAMSUNG RT20H

2

3

4

5

6

7

 ចំណាំ ៖

- អាំងប៉ាវ Voucher ដែលអតិថិជនទទួលបាន គឺអាចធ្វើការទិញរាល់ផលិតផលទាំងអស់ដែលមាននៅតែក្នុងហាង Bluetronics តែប៉ុណ្ណោះ ជាពិសេសនៅពេលដែលអតិថិជនយក

អាំងប៉ាវ Voucher ទៅទិញគ្រឿងអេឡិចដែលមានផ្ដល់ Voucher គឺគាត់នៅតែទទួលបានប្រាក់ Voucher នោះបន្ថែមរហូត ។

- ប្រព្រឹត្តិចាប់ពីថ្ងៃ 01 ខែ តុលា ដល់ ថ្ងៃទី 15 ខែ តុលា ឆ្នាំ 2020 

- ប្រូម៉ូសិនខាងលើអនុវត្តន៍នៅគ្រប់សាខា Bluetronics ទាំងអស់

- អាចធ្វើការកម្មង់តាម Online : www.bluetronics.com

- សេវាកម្មដឹកជញ្ជូនរហ័ស 24 ម៉ោង

- លេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង 0977900200

ប្រូម៉ូសិនផ្សេងៗ