0977 900 100
0977 900 200

រីករាយបុណ្យនៃក្ដីស្រឡាញ់ បន្តដល់ថ្ងៃទី 18/02/2021

11/02/2021

រីករាយបុណ្យនៃក្ដីស្រឡាញ់ពី Bluetronics បន្តដល់ថ្ងៃទី 18/02/2021

ដើម្បីចែករំលែកក្ដីស្រឡាញ់ដ៏អស្ចារ្យរបស់យើងទៅកាន់ប្រជាជនទាំងមូលយើងសូមផ្ដល់ជូននូវកម្មវិធីប្រូម៉ូសិនពិសេសៗដូចជា៖

Valentine's Days

1. បញ្ចុះតម្លៃ 14%

អតិថិជននិងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 14% ដោយផ្ដល់ជាអាំងប៉ាវសម្រាប់ទិញទំនិញនៅក្នុងហាងរបស់យើង៖

- ប្រូម៉ូសិនអនុវត្តន៍លើផលិតផលគ្រឿងអេឡិចត្រូនិច & ស្មាតហ្វូនគ្រប់ម៉ូឌែល លើកលែងតែម៉ូឌែល OPPO & iPhone

- ចុចមើលផលិតផល

2. ទិញមួយ ថែមមួយ

សម្រាប់ប្រូម៉ូសិននេះអនុវត្តន៍តែលើ សម្ភារៈផ្ទះបាយ & គ្រឿង Accessories មួយចំនួនដូចខាងក្រោមប៉ុណ្ណោះ៖

- ឆ្នាំងស៊ុប Sunhouse DLDSHD4520 តម្លៃ 35$ ចុចទិញ

- នាំងដាំបាយ Delites NCR1502 តម្លៃ 22$ ចុចទិញ

- កំសៀវអគ្គិសនី Delites ST18S04 តម្លៃ 17$ ចុចទិញ

- កំសៀវអគ្គិសនី Hayasa HA-39i តម្លៃ 14$ ចុចទិញ

- ចង្ក្រានហ្គាសភ្លោះ Hayasa HA-8091 A តម្លៃ 31$ ចុចទិញ

- ចង្ក្រានហ្គាស Duxton DG-225 តម្លៃ 20$ ចុចទិញ

- ថ្មជំនួយ AVA DS421-WB តម្លៃ 17.5$ ចុចទិញ

- ថ្មជំនួយ AVA PJ JP191 តម្លៃ 20$ ចុចទិញ

- ថ្មជំនួយ AVA PJ JP207 តម្លៃ 20$ ចុចទិញ

ចំណាំ៖

- ប្រូម៉ូសិនអនុវត្តន៍ចាប់ពីថ្ងៃទី 12,13,14/02/2021 ហើយយើងបន្តរហូតដល់ថ្ងៃទី 18/02/2021

- ទីតាំងអនុវត្តន៍គ្រប់សាខា Bluetronics ទាំងអស់

- ទំនាក់ទំនង 0977 900 200

ប្រូម៉ូសិនផ្សេងៗ