0977 900 100
1800 201009

សេចក្តីជូនដំណឹង ក្នុងថ្ងៃភ្ជុំបិណ្ឌ

21-09-2022

សេចក្តីជូនដំណឹង

អបអរពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ ប៊្លូត្រូនិកសូមធ្វើការផ្អាកដំណើរការលេខទូរស័ព្ទទាំង​ 3​ ប្រព័ន្ធដូចខាងក្រោមចំនួន 3 ​ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី 24-25-26/09/2022​

- 1800 20 10 09 (សម្រាប់ការកម្ម៉ង់អនឡាញ)

- 0977 900 500 (សម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាទូទៅ)

- 0977 900 100 (បញ្ហាបច្ចេកទេស & ការធានា)

ហើយយើងនឹងបើកដំណើរការជាធម្មតាវិញនៅថ្ងៃទី 27/09/2022។

pc

ជាពិសេសសម្រាប់អតិថិជនដែលធ្វើការកម្ម៉ង់ទំនិញតាមរយៈ Facebook Page BluetronicsWebsite Bluetronics ក្នុងអំឡុងពេលផ្អាកដំណើរការនេះ អតិថិជននឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ -50% ជាមួយនឹងការថែមកាដូបន្ថែមរហូតដល់ 90$

លក្ខណ្ឌត្រូវបានអនុវត្តន៍ដូចខាងក្រោម៖

- ទិញចាប់ពី​ 100$ ឡើងទៅ ថែមឆ្នាំងដាំបាយអគ្គិសនី Banyan BYH-RC02 1.8L 30$

- ទិញចាប់ពី 300$ ឡើងទៅ ថែមឈុតម៉ាស៊ីនទឹកក្រឡុក Sunhouse SHD5328B 1L 90$

*​ ទំនិញនឹងដឹកជូនអតិថិជននៅថ្ងៃទី 27/09/2022

ប្រូម៉ូសិនផ្សេងៗ