0977 900 100
1800 201009

លក់ក្នុងតម្លៃដើម

27/07/2021

កាន់តែអស្ចារ្យជាមួយប្រូម៉ូសិនថ្មី សប្តាហ៍ Samsung ពី Bluetronics

លក់ជូនក្នុងតម្លៃដេីមទៅលេី គ្រឿងអេឡិចត្រូនិចនិងស្មាតហ្វូន ទូរទឹកកក ទូរទស្សន៍ ស្មាតហ្វូន Samsung Galaxy S21 Ultra Samsung Galaxy A72 គ្រប់ម៉ាកល្បីៗទំនេីបៗ សុទ្ធតែលក់ជូនក្នុងតម្លៃដេីមទាំងអស់ កុំអោយខកខានឱកាសដ៏ល្អនេះណា។

Samsung Promotion Weekend

- អនុវត្តន៍ចាប់ពីថ្ងៃទី 26 រហូតដល់ថ្ងៃទី 31 ខែកក្កដា នេះប៉ុណ្ណោះ ប្រញ៉ាប់ឡេីងណាបងៗ

- អនុវត្តន៍គ្រប់សាខា Bluetronics ទាំងអស់

- កម្មង់តាម Website: www.bluetronics.com

- សេវាកម្មដឹកជញ្ជូនឥតគិតថ្លៃ!

- ទំនាក់ទំនង៖ 0977 900 200

ប្រូម៉ូសិនផ្សេងៗ