0977 900 100
0977 900 200

ប្រូម៉ូសិនពិសេសពី Bluetronics 21-28/04

22/04/2021

ប្រូម៉ូសិនពិសេសពី Bluetronics 21-28/04

ក្នុងរដូវកាលនេះដើម្បីឲ្យអតិថិជនកាន់តែទទួលបានតម្លៃពិសេសក៏ដូចជាទទួលបានការចំណេញកាន់តែច្រើន Bluetronics បានផ្ដល់ជូននៅប្រូម៉ូសិនដូចជា៖

1. បញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ 10%

1

សម្រាប់អតិថិជនដែលបញ្ជាការទិញតាមរយះ Facebook នឹង website របស់ Bluetronics ដែលមានសាខានៅភ្នំពេញ អតិថិជននឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ 10%

- បញ្ចុះតម្លៃ 5% ទៅលេីទូរស័ព្ទដៃនឹង គ្រឿងអេឡិចត្រូនិច 

- បញ្ចុះតម្លៃ 10% ទៅលេីសម្ភារៈផ្ទះបាយ

- អនុវត្តន៍ចំពោះតែអតិថិជនកម្មង់ទិញតាម​អនឡាញតែប៉ុណ្ណោះ​

- ទំនិញនឹងទទួលបានបន្ទាប់ពីការបិទខ្ទប់

2. ថែមជូនកំសៀវទឹកអគ្គិសនីភ្លាមៗ

2

សម្រាប់អតិថិជនដែលបញ្ជាការទិញតាមរយះ Facebook Page របស់ Bluetronics ដែលមានសាខានៅតាមបណ្តាខេត្តទាំងអស់  ( លេីកលែងទីក្រុងភ្នំពេញ នឹងក្រុងតាខ្មៅ ) អតិថិជននឹងទទួលបាននូវ ការថែមជូនកំសៀវដាំទឹកអគ្គិសនីដ៏ស្រស់ស្អាតមួយភ្លាមៗ រាល់ការជាវ ទូរស័ព្ទដៃ នឹងគ្រឿងអេឡិចត្រូនិចពីហាង Bluetronics ។

- ការថែមជូននេះសម្រាប់តែអតិថិជន 50 នាក់ដំបូងតែប៉ុណ្តោះ។

- អនុវត្តន៍ចំពោះតែអតិថិជនកម្មង់ទិញតាម​រយៈ Facebook Page តែប៉ុណ្ណោះ​

ចំណាំ៖

- ប្រូម៉ូសិននេះអនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃទី 21 រហូតដល់ថ្ងៃទី 28 ខែ មេសា ឆ្នាំ 2021 ។

- អតិថិជនអាចចូលមេីលផលិតផលបញ្ចុះតម្លៃតាមវេបសាយ : 

- សម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃ ចុចទិញ

- សម្រាប់គ្រឿងអេឡិចត្រូនិច ចុចទិញ

- សម្រាប់សម្ភារៈផ្ទះបាយ ចុចទិញ

- របៀបទិញតាមវេបសាយ ចុចមើល

 

ប្រូម៉ូសិនផ្សេងៗ