0977 900 100
0977 900 200

លក្ខខណ្ឌប្តូរ និងធានាផលិតផលនៅ Bluetronics

លក្ខខណ្ឌប្តូរ និងធានាផលិតផលនៅ Bluetronics

- អនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃ 25/04/2021

- ទីតាំងប្តូរ ឬ ធានាផលិតផល៖ គ្រប់សាខាហាង Bluetronics

I. ទូរស័ព្ទ - ថេបប្លេត

ផលិតផលមានបញ្ហាផ្នែកបច្ចេកទេស

ខែទី 1

ខែទី 2- 12

1 ប្តូរនឹង 1 (ស៊េរីដូចគ្នា ព័ណ៌ដូចគ្នា ទំហំដូចគ្នា…) ក្នុងករណីផលិតផលដែលត្រូវការប្តូរអស់ពី stock អតិថិជនអាចប្តូរទៅផលិតផលផ្សេង (ប្រភេទដូចគ្នា) ឬផលិតផលដែលមានតម្លៃស្មើរគ្នា។ ក្នុងករិណីអតិថិជនចង់ប្តូរទៅផលិតផលដែលមានតម្លៃខ្ពស់ជាង អតិថិជនត្រូវបន្ថែមប្រាក់
ចំណាំ៖ ចំពោះផលិតផល Apple (iPhone, iPad) មិនអនុវត្តន៍ ១ ប្តូរ ១ ឡើយ អាស្រ័យទៅលើកម្រិតខូចខាត យើងខ្ញុំនឹងធានាជួសជុលគឺចាប់ពី ១សប្តាហ៍ ទៅ ១ខែ។

ផ្ញើទៅក្រុមហ៊ុនជួសជុលតាមការកំណត់របស់ក្រុមហ៊ុន។

 

ផលិតផលខូចខាតដោយសារអតិថិជន

 • មិនគ្រប់លក្ខខណ្ឌធានាតាមការកំណត់របស់ក្រុមហ៊ុន
 • ផលិតផលបាត់បង់រូបរាងដើម 100%
 • អេក្រង់មានស្នាមកុសឆ្នូត
 • ទូរស័ព្ទមានសភាពសើមទឹក ឬ ចូលទឹក

=> ករណីនេះមិនអនុវត្តន៍លើលក្ខខណ្ឌប្តូរ ឬ សងផលិតផលឡើយ។ Bluetronics នឹងជំនួយអតិថិជនក្នុងការបញ្ជូនទៅក្រុមហ៊ុន និងអតិថិជនត្រូវទូទាត់ប្រាក់ជួសជុលដោយខ្លួនឯង។

លក្ខខណ្ឌប្តូរថ្មី (1 ប្តូរនឹង 1)៖

- ទទួលប្តូរតែទូរស័ព្ទ/ថេបប្លេត និងមិនទទួលប្តូរគ្រឿងបន្លាស់ (Accessories) ឈុតភ្ជាប់ជាមួយ

- ក្នុងករណីផលិតផលបើកអេក្រង់មិនឡើង ឬមិនអាចសន្និដ្ឋានមូលហេតុបណ្តាលអោយខូត Bluetronics ត្រូវបញ្ជូនទៅក្រុមហ៊ុនដើម្បីធ្វើការត្រួតពិនិត្យមុនពេលប្តូរផលិតផលថ្មីជូនអតិថិជន

- ចំពោះផលិតផលប្រូម៉ូសិន៖ ប្តូរឬសងផលិតផល តាមការកំណត់របស់ក្រុមហ៊ុន
- មិនអនុវត្តន៍ ១ ប្តូរ ១ ចំពោះផលិតផល Apple (iPhone, iPad) ឡើយ

II. នាឡិកាវៃឆ្លាត និងនាឡិកាទាន់សម័យ

ក្រុមនាឡិកា លក្ខខណ្ឌធានា
នាឡិកាវៃឆ្លាត និងនាឡិកាទាន់សម័យ
 • ធានាក្នុង 1ឆ្នាំ ដល់ 5ឆ្នាំ (តាមក្រុមហ៊ុននីមួយៗ) ប្រសិនមានបញ្ហាបច្ចេកទេស
 ផលិតផលគ្មានបញ្ហាបច្ចេកវិទ្យា (ព្រោះមិនសាកសមនឹងតម្រូវការរបស់អតិថិជន) គឺមិនទទួលសងប្រាក់វិញទេ
 ផលិតផលខូចខាតដោយសារអតិថិជន មិនគ្រប់លក្ខខណ្ឌធានាតាមការកំណត់របស់ក្រុមហ៊ុន ដូចជាភ្ញៀវធ្វើធ្លាក់ទឺក, ដាច់ខ្សែរ , ឆ្កូត, ធ្លាក់បែក ...-ល- ករណីនេះមិនអនុវត្តន៍លើលក្ខខណ្ឌធានាផលិតផលឡើយ

របៀបធានា៖

- អំឡុងពេលប្រើប្រាស់ ប្រសិនជាផលិតផលមានបញ្ហា សូមអញ្ជើញអតិថិជនមកហាងទូរស័ព្ទ Bluetronics ជិតបំផុតដើម្បីយើងខ្ញុំធ្វើការធានាជូនលោកអ្នក
- គ្រប់ប្រភេទទំនិញនាឡិកាវៃឆ្លាត និងនាឡិកាទាន់សម័យដែលមានបញ្ហានៅក្នុងការធានាគឺមិនមានការគិតសេវាការជួសជុល ឬសេវាគ្រឿបន្លាស់អ្វីទាំងអស់
- ដើម្បីធ្វើការធានា សូមអតិថិជនភ្ជាប់មកជាមួយប័ណ្ណធានា

III. គ្រឿងបន្លាស់

ក្រុមគ្រឿងបន្លាស់ លក្ខខណ្ឌធានា
Powerbank, Flash, Mouse, Speaker, កាស, មេម៉ូរី, ក្បាលសាក, ខ្សែសាក (លើកលែងផលិតផល Ava)
 • ធានាប្តូរថ្មីក្នុង 1ឆ្នាំ ប្រសិនមានបញ្ហាបច្ចេកទេស
Screen Protector Film
 • មិនធានា
ស្រោមទូរស័ព្ទ - ស្រោមថេបប្លេត
 • មិនធានា
Accessories ផ្សេងៗ (ដងស៊ែលហ្វី, ជើងទូរស័ព្ទ…)
 • មិនធានា
 ផលិតផលម៉ាក Ava (Powerbank, ខ្សែសាក, កាស...)
 • ធានាប្តូរថ្មីក្នុង 3ខែ ប្រសិនមានបញ្ហាបច្ចេកទេស
 ផលិតផលគ្មានបញ្ហាបច្ចេកវិទ្យា (ព្រោះមិនសាកសមនឹងតម្រូវការរបស់អតិថិជន) គឺមិនទទួលសងប្រាក់វិញទេ
 ផលិតផលខូចខាតដោយសារអតិថិជន (មិនគ្រប់លក្ខខណ្ឌធានាតាមការកំណត់របស់ក្រុមហ៊ុន) ករណីនេះមិនអនុវត្តន៍លើលក្ខខណ្ឌប្តូរ ឬ ធានាផលិតផលឡើយ។

របៀបធានា៖

- អំឡុងពេលប្រើប្រាស់ ប្រសិនជាផលិតផលមានបញ្ហា សូមអញ្ជើញអតិថិជនមកហាងទូរស័ព្ទ Bluetronics ជិតបំផុតដើម្បីយើងខ្ញុំធ្វើការធានាជូនលោកអ្នក។

IV. គ្រឿងអេឡិចត្រូនិច៖ ទូរទស្សន៍, ម៉ាស៊ីនបោកខោអាវ, ម៉ាស៊ីនត្រជាក់, ទូរទឹកកក, ម៉ាសុីនទឹកក្តៅទឹកត្រជាក់

ផលិតផលមានបញ្ហាផ្នែកបច្ចេកទេស

សប្តាហ៍ទី 1 (7 ថ្ងៃដំបូង)

ពី 7ថ្ងៃ ក្នុងខែទី 1 ដល់ ខែទី 12

- 1 ប្តូរនឹង 1 (ស៊េរីដូចគ្នា ព័ណ៌ដូចគ្នា ទំហំដូចគ្នា…) ក្នុងករណីផលិតផលដែលត្រូវការប្តូរអស់ពី stock អតិថិជនអាចប្តូរទៅផលិតផលផ្សេង (ប្រភេទដូចគ្នា) ឬផលិតផលដែលមានតម្លៃស្មើរគ្នា។ ក្នុងករិណីអតិថិជនចង់ប្តូរទៅផលិតផលដែលមានតម្លៃខ្ពស់ជាង អតិថិជនត្រូវបន្ថែមប្រាក់។ រយៈពេលក្នុងការផ្លាស់ប្តូរថ្មីក្នុង​រយៈពេល​ ៧ថ្ងៃ។

- ផ្ញើរត្រលប់មកក្រុមហ៊ុនដើម្បីជួសជុលតាមការធានា។

ផលិតផលខូចខាតដោយសារអតិថិជន

 • មិនគ្រប់លក្ខខណ្ឌធានាតាមការកំណត់របស់ក្រុមហ៊ុន
 • ផលិតផលបាត់បង់រូបរាងដើម 100%
 • អេក្រង់មានស្នាមកុសឆ្នូត
 • ផលិតផលមានសភាពសើមទឹក ឬ ចូលទឹក

=> ករណីនេះមិនអនុវត្តន៍លើលក្ខខណ្ឌប្តូរ ឬ សងផលិតផលឡើយ។ Bluetronics នឹងជំនួយអតិថិជនក្នុងការបញ្ជូនទៅក្រុមហ៊ុន និងអតិថិជនត្រូវទូទាត់ប្រាក់ជួសជុលដោយខ្លួនឯង។

លក្ខខណ្ឌប្តូរថ្មី (1 ប្តូរនឹង 1) សម្រាប់ផលិតផលដូចជា៖ ទូរទស្សន៍ ទូរទឹកកក ម៉ាស៊ីនបោកខោអាវ​ ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ ម៉ាស៊ីនទឹកក្តៅត្រជាក់

1. តែមធានា (បិទជាប់ម៉ាស៊ីន), តែមត្រួតពិនិត្យ (តែម imei បិទជាប់ផលិតផល ), ប័ណ្ណធានាត្រូវនៅមានសភាពដើម គ្មានការលប់កែ រហែក រីរលប់មើលមិនច្បាស់។
2. គ្រឿងភ្ជាប់ថែមនៅទាំងស្រុង
3. ករណីដែលមិនអាចប្តូរផលិតផល តែទទួលជួសជុលជូនអតិថិជន នឹង​ ទទួលជូសជុលដោយគិតសេវា៖

- ផុតកំណត់រយៈពេលធានាតាមការកំណត់របស់ផលិតផល
- ផលិតផលមិនគ្រប់លក្ខខណ្ឌធានាតាមការកំណត់របស់ក្រុមហ៊ុន
- ផលិតផលខូចដោយសារការតំឡើង ការថែរក្សា ការប្រើប្រាស់ខុសតាមការណែនាំរបស់បុគ្គលិក​ឬសៀវភៅណែនាំ
- ផលិតផលខូចដោយសារគ្រោះធម្មជាតិ ទឹកលិច ភ្លើងឆេះសឹករិចរឹលដោយសារបរិយាកាសជុំវិញ
- ផលិតផលខូចដោយសារមានសត្វល្អិតបំផ្លាញ (កណ្តុរ កន្លាត កណ្តៀរ…)
- ផលិតផលកោង បែកបាក់ ធ្លាក់ពេលបំលាស់ទីដោយខ្លួនឯងនៅពេលប្រើប្រាស់
- ផលិតផលខូចដោយសារប្រព័ន្ធភ្លើងមិនថេរ ប្រើប្រាស់លើសកំណត់ ឬប្លាស់ប្តូរប្រព័ន្ធភ្លើងដោយខ្លួនឯង
- ផលិតផលខូចដោយសារការជួសជុលដោយខ្លួនឯង ដោយមិនមានការត្រួតពិនិត្យពីបុគ្គលិកបច្ចេកទេស 

- ផលិតផលមិនមានតែមធានា ឬ​ រលុបបាត់ ឬ​ មើលមិនច្បាស់ចំពោះការយកធានាលើកដំបូង

- មានច្រេះ សឹករិចរិលទៅតាមពេលវេលានៃអាយុកាល

របៀបធានា៖

អំឡុងពេលប្រើប្រាស់ ប្រសិនជាផលិតផលមានបញ្ហា (ឋិតក្នុងរយៈពេលធានា) សូមអញ្ជើញអតិថិជនទាក់ទងលេខទូរស័ព្ទ 0977.900.100 ដើម្បីយើងខ្ញុំចុះធានាដល់ផ្ទះ ឬអតិថិជនយកផលិតផលមកហាង Bluetronics ដែលនៅជិតបំផុត យើងខ្ញុំនឹងធ្វើការធានាជូនលោកអ្នក។

V. គ្រឿងបរិក្ខារក្នុងផ្ទះ៖ ឆ្នាំងបាយអគ្គិសនី, ម៉ាស៊ីនបំពង, ចង្រ្កានហ្គាស, ចង្រ្កានអគ្គិសនី, កំសៀវអគ្គិសនី, កង្ហារ, ម៉ាស៊ីនកម្តៅម្ហូប, ឆ្នាំងស៊ុបអគ្គិសនី...

ក្រុមគ្រឿងបរិក្ខារក្នុងផ្ទះ លក្ខខណ្ឌធានា

កង្ហារត្រជាក់

 • ធានា 12ខែ ពីក្រុមហ៊ុន និងប្តូរថ្មីក្នុង 3ខែដំបូង ប្រសិនមានបញ្ហាបច្ចេកទេស
គ្រឿងបរិក្ខារ (លើកលែងផលិតផល Delite)
 • ធានាពី 12ខែ ដល់ 24ខែ (អាស្រ័យលើផលិតផល)
ផលិតផលម៉ាក Delite (កំសៀវអគ្គិសនី, ឆ្នាំងបាយអគ្គិសនី, ឆ្នាំងអ៊ុត, ម៉ាស៊ីនផ្លុំសក់...)
 • ធានា 12ខែ ពីក្រុមហ៊ុន និងប្តូរថ្មីក្នុង 1ខែដំបូង ប្រសិនមានបញ្ហាបច្ចេកទេស
 ឆ្នាំង inox, ខ្ទះឆា, កែវសីតុណ្ហភាព, ដបសីតុណ្ហភាព...
 • មិនធានា
 ផលិតផលគ្មានបញ្ហាបច្ចេកវិទ្យា (ព្រោះមិនសាកសមនឹងតម្រូវការរបស់អតិថិជន) គឺមិនទទួលសងប្រាក់វិញទេ
 ផលិតផលខូចខាតដោយសារអតិថិជន (មិនគ្រប់លក្ខខណ្ឌធានាតាមការកំណត់របស់ក្រុមហ៊ុន) ករណីនេះមិនអនុវត្តន៍លើលក្ខខណ្ឌប្តូរ ឬ ធានាផលិតផលឡើយ។ Bluetronics មិនទទួលជួសជុលឡើយ។

របៀបធានា៖

អំឡុងពេលប្រើប្រាស់ ប្រសិនជាផលិតផលមានបញ្ហា សូមអញ្ជើញអតិថិជនមកហាងទូរស័ព្ទ Bluetronics ដែលនៅជិតបំផុតដើម្បីយើងខ្ញុំធ្វើការធានាជូនលោកអ្នក។

VI. ផលិតផលមួយទឹក៖ ទូរស័ព្ទ - ថេបប្លេត 

ផលិតផលមានបញ្ហាផ្នែកបច្ចេកវិទ្យា

ផលិតផលគ្មានបញ្ហា

ខូតខាតដោយសារអតិថិជន (ទទួលជួសជុលដោយគិតប្រាក់)

 ធានាពី 3ខែ ដល់ 11ខែ។ ការធានាគិតចាប់ពីថ្ងៃ​ លក់លេីកទី​ 1​
ផ្ញើទៅក្រុមហ៊ុនជួសជុលតាមការកំណត់របស់ក្រុមហ៊ុន ឬតាមការធានារបស់ Bluetronics

មិនប្តូរ ឬសងផលិតផល

1. មិនគ្រប់លក្ខខណ្ឌធានាពីក្រុមហ៊ុន

2. ផ្ញើទៅក្រុមហ៊ុនជួសជុល

3. អតិថិជនត្រូវទូទាត់ប្រាក់ជួសជុល

RETURN AND WARRANTY POLICY AT BLUETRONICS

RETURN AND WARRANTY POLICY AT BLUETRONICS

- Apply from 25/04/2021

- Position to return and warranty products: all of stores of Bluetronics

I. Phones - Tablets

PRODUCT HAS TECHNICAL ISSUE FROM MANUFACTURER

1st month

From 2nd month to 12th month

Change one by one (same model, same color, same storage...). If the product needs to change is out of stock, the customer can change to another product (same model) or another product has the same price. If customers want to change to higher price products, customers need to pay more for that.
Note: Don't apply to brand Apple (iPhone, iPad), if have any problem do not change new. We guarantee repair from 7 days to 30 days, depending on the level of damage

Send the product to the Service Center and follow the instruction of the Brand Owner.

 

PRODUCT HAS TECHNICAL ISSUE DUE TO USERS

 • Not enough warranty conditions from the Brand Owner
 • Not exactly 100% condition for the first time
 • Screen is scratched
 • Phone got wet or any damage caused by water

=> No apply to return/exchange. Bluetronics support to transfer the phone to Brand Owner Service Center and customers will pay for the repair fee.

Return/Exchange Condition ( 1 change 1):

- Only change phone/tablet and do not the attached accessories.

- In case of a screen unable to switch on or unable to figure out the cause of the error, Bluetronics will send a phone/tablet to Brand Owner Service Center before exchanging a new one to the customer.

- For promotion gift: Return or exchange the product to Service Center and follow the instruction of the Brand Owner.
- Don't apply to brand Apple (iPhone, iPad)

II. SMARTWATCH AND WATCH

ក្រុមនាឡិកា លក្ខខណ្ឌធានា
Smart Watch and Watch
 • 1-5 years warranty (depending on the brand)
 Product has no technical issues from the manufacturer (Because the product does not suit the needs of the customer) and there are no refunds.
 Product has technical issues due to users (not all conditions are guaranteed by the Brand Owner). This does not apply to the return or warranty policy of the product.

Warranty process:
- While using the product, if the product has an error from the manufacturer, please bring it to the closest Bluetronics to get support from us.

- Customers won't pay for the repair fee.
- Please bring warranty card.

III. ACCESSORIES

PRODUCTS GROUP WARRANTY POLICY
Powerbank, Flash, Mouse, Speaker, Headphone/Earphone, Memory card,  Adapter, Charger (Except for Ava products)
 • 1 year warranty, change 1 by 1
Screen Protector Film
 • No warranty
Phone Case - Tablet Case
 • No warranty
Other Accessories (selfie stick, phone holder…)
 • No warranty
 Ava branch (Poverbank, Charging cable, Headphone/earphone…)
 • 3 month warranty, change 1 by 1
 Product has no technical issues from the manufacturer (Because the product does not suit the needs of the customer) and there are no refunds.
 Product has technical issues due to users (not all conditions are guaranteed by the Brand Owner). This does not apply to the return or warranty policy of the product.

Warranty process:

- While using the product, if the product has an error from the manufacturer, please bring it to the closest Bluetronics to get support from us.

IV. ELECTRONICS: TV, WASHING MACHINE, AIR CONDITIONER, FRIDGE, HOT AND COLD WATER MACHINE.

PRODUCT HAS TECHNICAL ISSUE FROM MANUFACTURER

Within 7 days

From the day 8 in 1st month until 12th month

* Change to the same product (Same model, same color, same size and same storage…) change 1 by 1.

* If the product needs to change is out of stock, the customer can change to another product (same model) or another product has the same price. If customers want to change to higher price products, customers need to pay more for that.

The period time of changing new product will make within 7 days.

Send the product to the Service Center and follow the instruction of the Brand Owner.

PRODUCT HAS TECHNICAL ISSUE DUE TO USERS

- Not enough warranty conditions from the Brand Owner

- Not exactly 100% condition for the first time

- Product is scratched

=> No apply to return/exchange. Bluetronics support to transfer the product to Brand Owner Service Center and customers will pay for the repair fee.

Policy of changing product and warranty product
Due to Products: 
Television, Refrigerator, Washing Machine, Air-Conditioner, Hot and Cold Water Machine.

1. Warranty stamps (stick with product), imei stamps with product.
2. Still full accessories
3. The cases do not apply to return the product, we only receive to repair for customer and the customer pay for repair cost:

- The warranty card has expired
- Products are not eligible for a free Warranty & Renewal.
- The product is damaged due to installation, maintenance, misuse as instructed by staff or manual.
- Products damaged by natural disasters, fires, floods, lightning strikes, wear and tear caused by the environment. 
- Product is damaged by insect infiltration (rat, cockroach, ant, termite...)
- Products are warped, cracked, broken, broken due to falling, poured during the process of transport and use of customer
- The product fails due to unstable power supply, fluctuations beyond permissible capacity, or voluntarily replacing / improperly designed power cord.
- Product failure due to arbitrary repair or change of product structure without permission or supervision by a company technician.

- The product does not have a seal, or has been erased, showing signs of opening the product in the first warranty.

- Natural gray rust, natural wear and tear of components over time of use.

Warranty process:

While using the product, if the product has an error from the manufacturer (within warranty period), please contact us via 0977.900.100 for home warranty or bring it to the closest Bluetronics to get support from us.

V. HOME APPLIANCES: ELECTRIC COOKER, BARBECUE OVEN, GAS STOVE, ELECTRIC STOVE, ELECTRIC KETTLE, FAN, MICROWAVE OVEN, ELECTRIC POT...

PRODUCTS GROUP WARRANTY POLICY

Fan cooler

 • 3 months change 1 by 1 and 12 months warranty
Appliances (Except for Delite products)
 • Warranty from 12-24 (depending on the product)
Delite products (electric kettle, Electric cooker, Iron, Hair dryer ...)
 • 1 months change 1 by 1 and 12 months warranty
 Inox pot, Fan, Thermos bottle Average thermostats...
 • No warranty
Product has no technical issues from the manufacturer (because the product does not suit the needs of the customer) and there are no refunds.
Product has technical issues due to users (not all conditions are guaranteed by the Brand Owner). This does not apply to the return or warranty policy of the product. Bluetronics does not support repair.

Warranty process:

- While using the product, if the product has an error from the manufacturer, please bring it to the closest Bluetronics to get support from us.

VI. USED PRODUCTS: PHONES - TABLETS 

FAILING DUE TO  MANUFACTURER

NOT FAILING PRODUCTS

FAILING DUE TO USERS (customers will pay for the repair fee)

Warranty from 3 months up to 11 months. Warranty from the first sale. Send the product for warranty following the Warranty Policy of the manufacturer or Bluetronics.

No Change or return the product

1. Not satisfying the manufacturer return policy.

2. Send the product for warranty.

3. Customers have to pay for the repair fee.

ពិភាក្សាជាមួយយើងខ្ញុំ
Reth Chanvireakboth
Can you fix my broken Ipad mini4 screen?
ឆ្លើយ - 03/10/2019
Vanna អ្នកជំនួយការ
Hi Reth Chanvireakboth
If you bought it at BigPhone store and have warranty period, please come to our store to check.
Thank you!
ឆ្លើយ - 03/10/2019
Rady
ខ្ញុំចង់ទិញទូរស័ព្ទមួយទឹក មានអត់
ឆ្លើយ - 22/05/2019
Vanna អ្នកជំនួយការ
សួស្តីបង Rady
សម្រាប់ទូរស័ព្ទមួយទឹក សូមបងចុចតាម link នេះ https://www.bigphone.com/second-hand
✔️ មានការធានាពី 3ខែ ទៅ 11ខែ
✔️ សុទ្ធពីក្រុមហ៊ុន 100%
✔️ ទទួលបង់រំលស់គ្មានការប្រាក់ (0%)
ទិញទូរស័ព្ទមួយទឹកនៅ BigPhone ថ្ងៃនេះ បងនឹងមានឱកាសឈ្នះកង្ហារត្រជាក់ ទឹកប្រាក់សរុប 7000$ (50 រង្វាន់)
សូមចូលរួមផ្សងសំណាងជាមួយ BigPhone ទាំងអស់គ្នាណា
ឆ្លើយ - 22/05/2019
ស្រីលីន
ទូរស័ព្ទF9បើសិនដូរយកF11pro ត្រូវគិតមិចវិញបង
ឆ្លើយ - 21/05/2019
Vanna អ្នកជំនួយការ

សួស្តីបង

ប្រសិនជាបងចង់ដូរពី F9 ទៅ F11 Pro សូមអនុវត្តន៍តាមគោលការណ៍ខាងក្រោម
- យើងខ្ញុំនឹងផ្អែកទៅលើថ្ងៃដែលបងប្រើប្រាស់ F9 តម្លៃខុសគ្នារវាង F9 នឹង F11 Pro

 

សូមអញ្ជើញបងមកហាង BigPhone ឬទុកលេខទូរស័ព្ទនៅទីនេះ ដើម្បីយើងខ្ញុំផ្តល់ព័ត៌មានលម្អិត
សូមអរគុណបង

ឆ្លើយ - 22/05/2019
បូរិទ្ធ​
បង់រំលស់​ iPhone XS Max​ បង់យ៉ាងម៉េចដែរ? មួយខែបង់ប៉ុន្មា​ន? ហេីយត្រូវបង់ប៉ុន្មានខែទេីបដាច់?
ឆ្លើយ - 24/01/2019
Vanna អ្នកជំនួយការ
សួស្តីបង បូរិទ្ធ​
សម្រាប់បង់រំលស់ iPhone Xs Max 64GB
រយៈពេលបង់រំលស់ 6 ខែ
ក្រុមហ៊ុនបង់រំលស់ Aeon
តម្លៃដើម $1368
អត្រាការប្រាក់ 0%
ទឹកប្រាក់ត្រូវបង់មុន $414 (30%)
ទឹកប្រាក់បង់ប្រចាំខែ $159
------------------------------------------------
ឯកសារចាំបាច់
- អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬ លិខិតឆ្លងដែន ឬ សំបុ្រតកំណើត
- សៀវភៅគ្រួសារ ឬ សៀវភៅស្នាក់នៅ
- លិខិតបញ្ជាក់ចំណូល
- លិខិតបញ្ជាក់ទីលំនៅ
សូមអរគុណបង
ឆ្លើយ - 24/01/2019
មករា
បាទបងអរគុណ
ឆ្លើយ - 13/08/2018
Vanna អ្នកជំនួយការ
អរគុណបងដែលបានជឿទុកចិត្ត និងគាំទ្រ BigPhone.
ឆ្លើយ - 14/08/2018
មករា
អរគុណបង តើថ្ងែណាបានcall ៧ថ្ងៃហើយបង
ឆ្លើយ - 12/08/2018
Vanna អ្នកជំនួយការ

សុំទោសបង មករា 

ព្រឹកនេះ ដូចជាបងបានធ្វើឯកសារថ្មី ដូច្នេះ សូមបងរង់ចាំបន្តិចទៀតសិន ខាងប្អូននឹងផ្តល់ចម្លើយឆាប់ៗនេះ។
ដោយសារថ្ងៃអាទិត្យ ធនាគារមិនធ្វើការ ហេតុនេះឯកសាររបស់បងនឹងយឺតជាងបន្តិច។ 
សូមអរគុណបង

ឆ្លើយ - 12/08/2018
មករា
បើខ្ងុំយកឯក្សារទៅដាក់ហើយ យ៉ាងយូរប៉ុន្មានថ្ងៃបានខាងបង Callមក 4ថ្ងៃហើយ ដែលខ្ញុំយកទៅដាក់ មិចអត់ឃើញបងទាក់ទងមកខ្ញុំចឹង។
ឆ្លើយ - 09/08/2018
Vanna អ្នកជំនួយការ
សួស្តីបង មករា
បងជួយប្រាប់ផង បងដាក់នៅសាខាណាដែរ សូមបងទុកលេខទូរស័ព្ទនៅទីនេះ នៅពេលប្អូនពិនិត្យរួចរាល់ហើយ ខាងប្អូននឹងប្រញាប់ទាក់ទងទៅបងវិញ។
សូមអរគុណបង
ឆ្លើយ - 10/08/2018
មករា
@មករា: ប្អូនដាក់នៅផ្លូវហាណូយ xxxxxx480800
ឆ្លើយ - 10/08/2018
Vanna អ្នកជំនួយការ
អរគុណបង មករា BigPhone នឹងត្រួតពិនិត្យ ហើយទំនាក់ទំនងបងភ្លាម 
ឆ្លើយ - 11/08/2018
ជូ
បើចង់បង់រំលួសទូរសព្ទតម្លៃ២០០ដុល្លាតើខ្ញុំត្រូវបង់មួយខែប៉ុន្មាន ?
ឆ្លើយ - 18/12/2017
Vanna អ្នកជំនួយការ
សួស្តីបងប្រុស
ការប្រាក់អាចនឹងផ្លាស់ប្តូរបន្តិចបន្តួចរាល់ខែ សូមអញ្ជើញបងប្រុសមកហាងទូរស័ព្ទ BigPhone.com ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានលម្អិត។
សូមអរគុណ បងប្រុស ដែលចាប់អារម្មណ៍ដល់សេវាកម្មយើងខ្ញុំ!
ឆ្លើយ - 18/12/2017
Saychantha
ខ្ញុំទិញទូរសព្ទJ2 pro​ថ្ងៃមិញហើយបញ្ចូលកម្មវិធីនិងចំរៀងតែខាងបងអត់បិទចំរៀងអោយវិញហើយខ្ញុំអត់បានពិនិត្យរួចផ្ញើរទៅខេត្ទំតរាំដល់អស់ថ្មររលត់ឈឹងហើយបញ្ចូលអោយហើយអត់បិទអោយផង
ឆ្លើយ - 04/04/2018
Saychantha
@Vanna: ខ្ញុំទិញទូរសព្ទJ2 pro​ថ្ងៃមិញហើយបញ្ចូលកម្មវិធីនិងចំរៀងតែខាងបងអត់បិទចំរៀងអោយវិញហើយខ្ញុំអត់បានពិនិត្យរួចផ្ញើរទៅខេត្ទំតរាំដល់អស់ថ្មររលត់ឈឹងហើយបញ្ចូលអោយហើយអត់បិទអោយផង
ឆ្លើយ - 04/04/2018
Vanna អ្នកជំនួយការ
សួស្តីបង Saychantha
BigPhone ពិតជាសុំទោសនូវកំហុសខុសឆ្គងនេះ។ ដើម្បីកែតម្រូវគុណភាពបុគ្គលិក និងក្នុងគោលបំណងផ្តល់សេវាកម្មជូនបងល្អជាង អោយអូនសុំលេខទូរស័ព្ទរបស់បងណា។ ជាម្តងទៀត សូមបងអធ្យាស័យនូវការខុសឆ្គងនេះ។
អរគុណបង
ឆ្លើយ - 05/04/2018